Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

REFLEKTOR Light Festival 2017 Kodama af Circuit Circus. Foto Kim Matthäi Leland. Festivallen er støttet af Beckett-Fonden i 2016 og 2017.

Beckett-Fonden har støttet Bo Holten og Musica Ficta's projekt Madrigalens Renæssance i perioden 2016-2018. Foto: Per Morten Abrahamsen.

"I Am Queen Mary" - statue udført af Jeanette Ehlers og La Vaughn Belle med støtte fra Beckett-Fonden 2018. Foto: David Berg.

Statens Museum for Kunst erhverver i december 2017 på auktion Edvard Weie's maleri ”Nereider og Tritoner” med donationer fra Beckett-Fonden og Hermod Lannungs Museumsfond. Foto: Eva Helsted, Bruun Rasmussens Kunstauktioner.


Beckett-Fonden blev stiftet den 26. juni 1989 ved en donation fra kunstmaler Paul Beckett og hans ægtefælle Birte Beckett. Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond og yder økonomisk støtte til kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse.
 
Beckett-Fondens bestyrelse udgøres af:

  • Fru Birte Beckett
  • Museumsinspektør Marie Laurberg
  • Dr. med. Julia Sidenius Johansen
  • Arkitekt MAA Martin R. Frederiksen
  • Brodeuse, BA hist./materiel kultur Berthe Bramsen

Fondens direktør: Advokat Michael Varming
Fondens revisor: Statsaut. revisor Niels J. Andkær
 
Fondens uddelinger for de sidste 5 år andrager:
2012:    7.097.000 kr.
2013:    9.688.000 kr.
2014: 10.094.532 kr.
2015: 12.668.700 kr.
2016: 13.849.287 kr.
2017: 21.298.498 kr.
2018: 22.871.810 kr.
 
Beckett-Fondens logo kan hentes her:
   Sort .jpg format (220 * 110 px)
 
   Sort .jpg format (554 * 276 px)
 
   Sort .eps format
 
   Blå .eps format