Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

ARoS Aarhus Kunstmuseum. P.S. Krøyer: ”Fiskekutterne skal lette. Efter solnedgang”. Skagen 1894. Gave fra Beckett-Fonden 1991.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Radiosymfoniorkestret (nu DR SymfoniOrkestret) var i 2005 på turne til Kina og Sydkorea med finansiel støtte fra Beckett-Fonden. Her er orkestret fotograferet i Folkets Store Hal i Beijing (10.000 tilhørerpladser, men der var ikke helt udsolgt!).

Statens Museum for Kunst. Kristian Zahrtmann: ”Dronning Christina i Palazzo Corsini”. Olie på lærred 1908. Gave fra Beckett-Fonden 1996.

Diamantensemblet i Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek. Støttet økonomisk af bl.a. Beckett-Fonden siden ensemblets oprettelse i 2003. Foto: Mike Kollöfel, Det Kgl. Bibliotek.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.


Kunst og kultur
Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi støtter musik, teater, kunst, forfattere og lign.
 
Støtten kan ydes til konkrete kulturelle arrangementer og begivenheder, som eksempelvis:

 • Teaterforestillinger
 • Skuespil
 • Opera
 • Ballet
 • Koncertopførelser
 • Lyd- og filmoptagelser
 • Udstillinger
 • Kunstindkøb

 
Og støtten kan være af mere generel karakter, som eksempelvis:

 • Museer
 • Teatre
 • Studierejser (KUN kunst og kultur, ikke økonomi, teknik osv.)
 • Undervisning og forskning
 • Bogudgivelser
 • Arkæologisk forskning og udgravninger
 • Genopbygnings- og bevaringsprojekter
 • Udstillinger

 
Vi støtter ikke: 

 • Idræts- og fritidsaktiviteter
 • Social støtte til enkeltpersoner
 • Projekter, arrangementer, studierejser og lign. der er påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen
 • Andre fonde
 • Administrationsudgifter, overhead og lignende

 
Lægevidenskab:
Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. Bevillinger til lægevidenskabelig forskning beløber sig sædvanligvis til 25-100.000 kr.
 
Bemærk:  I 2017 yder Beckett-Fonden kun støtte til forskning inden for kost, motion og sygdomsforebyggelse. Dette gælder kun ansøgninger om støtte til lægevidenskabelige formål.
 
 
Se i øvrigt særligt om ansøgninger til lægevidenskabelige formål afsnittet "Sådan søger du".
 
 
Vi støtter ikke (og dette gælder kun lægevidenskabelige ansøgninger): 

 • Kongresdeltagelse
 • Rejse- og etableringsudgifter ved studieophold i udlandet
 • Ph.d.- og postdoc-studerendes egen løn
 • Scholarstipendier og forskningsårsstuderende
 • Medicinstuderendes studie- og praktikophold i udlandet
 • Projekter, arrangementer, studierejser og lign. der er påbegyndt, før bestyrelsen kan behandle ansøgningen
 • Andre fonde
 • Administrationsudgifter, overhead og lignende

 
Naturbeskyttelse og lign.
Beckett-Fonden støtter forskning i naturbeskyttelse, og vi støtter også mere konkrete aktiviteter til fremme af naturbeskyttelse i Danmark og i udlandet.