Velkommen til Beckett-Fonden.
Vi støtter almene formål inden for kunst og kultur, lægevidenskab og naturbeskyttelse

Diamantensemblet i Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek. Støttet økonomisk af bl.a. Beckett-Fonden siden ensemblets oprettelse i 2003. Foto: Mike Kollöfel, Det Kgl. Bibliotek.

Louisiana Museum of Modern Art. Tal R: ”Adieu Interessant”, collage 2005-2008. Gave fra Beckett-Fonden 2008.

Beckett-Fondens Hæderspris på 1 mio. kroner tildeltes i 2008 komponisten Per Nørgård som anerkendelse af hans kunstneriske virksomhed. Prisen blev overrakt af den samlede fondsbestyrelse ved en festlighed på Det Kgl. Bibliotek.

Radiosymfoniorkestret (nu DR SymfoniOrkestret) var i 2005 på turne til Kina og Sydkorea med finansiel støtte fra Beckett-Fonden. Her er orkestret fotograferet i Folkets Store Hal i Beijing (10.000 tilhørerpladser, men der var ikke helt udsolgt!).

Statens Museum for Kunst. Kristian Zahrtmann: ”Dronning Christina i Palazzo Corsini”. Olie på lærred 1908. Gave fra Beckett-Fonden 1996.

ARoS Aarhus Kunstmuseum. P.S. Krøyer: ”Fiskekutterne skal lette. Efter solnedgang”. Skagen 1894. Gave fra Beckett-Fonden 1991.


Frequently asked questions
Spørgsmål:
Hvorfor har jeg ikke fået svar på min ansøgning?
Svar:

Vi sender efter hvert bestyrelsesmøde flere hundrede afslag ud på e-mail. Dette kan give "rebounds" til os eller bevirke, at mails ender i spam-filteret, som man derfor bør tjekke. Som tommelfingerregel kan man regne med, at man har fået afslag, hvis man ikke har hørt noget ca. 2 uger efter hvert bestyrelsesmøde.
 
Spørgsmål:
Hvem kan ansøge?
Svar:

Enhver person, persongruppe, institution, organisation m.fl. kan ansøge om økonomisk støtte til aktiviteter, der er omfattet af fundatsens formål.

Spørgsmål:

Er der en øvre/nedre grænse for, hvor meget der kan søges om?
Svar:

Nej.

Spørgsmål:

Skal man ansøge om et bestemt beløb?
Svar:

Det kan man gøre, men ofte er det tilstrækkeligt at ansøge om ”størst mulig” støtte med henvisning til det medsendte budget.

Spørgsmål:

Kan man ansøge om støtte til flere projekter på samme tid?
Svar:

Ja, men hvert projekt skal oprettes særskilt via hjemmesiden.

Spørgsmål:

Kan ansøgning oprettes/indsendes hele året?
Svar:

Ja, der gælder ingen ansøgningsfrister længere.

Spørgsmål:

Kan ansøgningen indsendes pr. post eller e-mail?
Svar:

Nej, man skal bruge det elektroniske ansøgningssystem. Tryk på "Ansøg her".

Spørgsmål:

Hvornår er der deadline for ansøgninger?
Svar:

Der gælder ikke længere ansøgningsfrister.

Spørgsmål:

Jeg fik desværre afslag på min ansøgning. Er det muligt at få en begrundelse for afslaget?
Svar:

Nej. Afslag/bevillinger besluttes af den samlede bestyrelse, hvis drøftelser ikke er offentligt tilgængelige.